65 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل - افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 20 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 11 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 65 تن دهشت افگن کشته، 9 تن زخمی و 5 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

زابل- در نتیجه انداخت متقابل و ضربه هوائی در ولسوالی های، ارغنداب، شاجوی و مرکز ولایت  17 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های مقر و اندر 17 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فراه- از اثر ضربات هوایی در مربوطات مرکز ولایت 13 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ننگرهار- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اچین 7 تن دهشت افگن کشته شده اند.

پکتیا- در نتیجه عملیات خاص مشترک، ضربه هوایی و انداخت متقابل در ولسولی های، میرزکه، څمکنی و جاجی  5 تن دهشت افگن کشته، یکتن زخمی، 4 فرد مشکوک دستگیر، 2 عراده موتر سایکل، 37 سیت موبایل، 7 پایه کمره، یک پایه کمپیوتر لبتاب، 7 عدد فلش، 7 جلد لایسنس دریوری، 8 جلد پاسپورت افغانی، یک جلد پاسپورت پاکستانی، 1000 قطعه کارت هویت انتخابات، 10 جلد تذکره، تعدادی زیادی شواهد مربوط طالبان و مقدار سلاح ومهمات بدست آمده است.

هلمند- از اثر ضربات هوایی در ولسوالی واشیر 4 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.

فاریاب- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی المار 2 تن دهشت افگن کشته، 6 عراده موتر سایکل، 2 باب دیپو مهمات، 2 باب مخفیگاه، 6 باب موضع ازبین برده شده و 3 حلقه ماین بوشکه یی کشف وخنثی گردیده است.

لوگر- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی خروار یک فرد مشکوک دستگیر، 12 عراده موتر سایکل، مقدار سلاح ومهمات، 30 بوشکه ماین ضد وسایط و یک باب کارخانه مواد مخدر ازبین برده شده است.