46 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 21 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده و 17 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 17 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 46 تن دهشت افگن کشته و 20 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- از اثر ضربات هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی شولگره 25 تن دهشت افگن کشته، 10 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

فاریاب- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی پشتونکوت 9 تن دهشت افگن کشته و 9 تن زخمی گردیده اند.

زابل- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شاه جوی 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های نادعلی، نهر سراج و مارجه 2 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه، یک عراده موتر سایکل، یک باب دیپوی سلاح و مهمات و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.

فراه- در نتیجه انداخت توبچی در مرکز ولایت 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده اند.

لوگر- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی برکی برک 2 تن دهشت افگن کشته اند.

ارزگان- از اثر ضربه هوائی در مرکز 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.