51 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 24 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده و 14 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 18 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 51 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی و 7 تن مشکوک دستگیر گردیده اند.

پکتیا- از اثر ضربه هوائی و انداخت متقابل در ولسوالی جاجی اریوب 11 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بغلان- از اثر ضربه هوائی در مربوطات پلخمری 9 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده

است.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی شاه ولیکوت 8 تن دهشت افگن کشته و 2 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

بلخ- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های زارع وشولگره 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

زابل- از اثر ضربات هوائی در ساحه جلدک ولسوالی شهرصفا 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خاص ارزگان 4 تن دهشت افگن کشته اند.

بادغیس- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی جوند 3 تن دهشت افگن کشته، 3 تن دستگیر و مقدارسلاح ومهمات بدست آمده است.

غزنی- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های ده یک وجغتو 2 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

هرات- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی شیندند یک فردانتحاری کشته، 4 تن دستگیر و مقدار سلاح ومهمات بدست آمده است.

فراه- در نتیجه انداخت متقابل در مربوطات مرکز ولایت یکتن دهشت افگن کشته است.