ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان از کنترول طالبان آزاد شد

zia_omid

ولسوالی کران و منجان بدخشان با قیام مردمی و حمایت نیروهای دفاعی و امنیتی دوباره به تصرف دولت درآمد.

در نتیجه قیام مردمی و حمایت نیروهای دفاعی و امنیتی تلفات سنگین به طالبان وارد شده، تعداد زیاد شان به نیروهای دفاعی و امنیتی تسلیم شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.

همچنان مواضع و مخفی گاه های مستحکم تروریست ها نابود شده اند. اکنون پرچم سه رنگ کشورمان بر فراز ولسوالی کران و منجان به اهتزاز درآمده است.

پیش از این، نیروهای دفاعی و امنیتی ولسوالی های وردوج و یمگان را نیز از کنترول طالبان در ولایت بدخشان آزاد کردند.

نیروهای دلیر افغان در عملیات های شان در بدخشان در حال پیش روی قرار دارند و عملیات ها تا پاکسازی کامل بدخشان از وجود تروریست ها ادامه پیدا خواهد کرد.