58 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 90 مورد وظایف خاص کوماندویی و 46 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت کشور راه اندازی گــردیده ؛ درنتیجه این عملیات 58 تــن دهشت افگن کشته، 18 تن زخمی گــرد یـــده اند.

پکیتا- از اثر ضربات هوای در ولسوالی های زرمت وجاجی اریوب ولایت پکتیا 19 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر و یک مقدار سلاح ومهمات دشمن ازبین برده شده است.

غزنی- از اثر ضربات هوائی و انداخت های متقابل در ولسوالی های مقر وده یک ولایت غزنی17 تن دهشت افگن کشته، 13 تن زخمی، یک عراده موتر ویک مقدار سلاح ومهمات ازبین برده شده است .

هرات- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی غوریان  ولایت هرات 5 تن دهشت افگن کشته شده اند .

بلخ- از اثر ضربات هوائی در ولسوالــــی شــــــولــــگره ولایت بلخ 4 تن دهشت افگن کشـته شده اند.

پکتیکا- در اثر انداخت متقابل در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا 2 تن دهشت افگن کشته و3 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان- از اثر ضربات هوائی در مرکز ولایت ارزگان 3 تن دهشت افگن کشته، 2تن زخمی ویکباب فابریکه ماین سازی دشمن ازبین برده شده است.

بدخشان- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی جرم ولایت بد خشان  یکتن دهشت افگن کشته شده است .