132تن دهشت افگن کشته شدند

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 88 مورد وظایف خاص کوماندویی و 24 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت کشور راه اندازی کرده اند؛ درنتیجه این عملیات 132 تن دهشت افگن به شمول 9 تروریست خارجی کشته و 23 تن زخمی و 12 تن دستگیر گردیده اند.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های اردوی ملی در ولسوالی شاه ولیکوت و میوند 38 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، یک عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده و 22 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است .

بدخشان- از اثر ضربه هوائی و عملیات تصفیوی نیرو های کماندوی اردوی ملی در ولسوالی های جرم، وردوج و بهارک 28 تن دهشت افگن به شمول 9 تروریست خارجی کشته، 15 باب مخفیگاه، 16 حلقه ماین و 7 کیلو گرام مواد انفجاریه کشف و خنثی گردیده است.

میدان وردک- از اثر ضربه هوائی و عملیات تصفیوی نیرو های کماندوی اردوی ملی در ولسوالی نرخ و سید آباد 27 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر، 3 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات دشمن از بین برده شده است.

کندز- در نتیجه عملیات تصفیوی.و ضربه هوائی در ولسوالی خان آباد و ساحه زرخرید مرکز ولایت 18 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، 7 فرد مشکوک دستگیر و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.

غزنی- از اثر ضربه هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های ده یک قره باغ 14 تن دهشت افگن کشته و 8  تن زخمی گردیده اند.

هلمند- از اثر ضربه هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی های کجکی، سنگین و نادعلی 14 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است .

لوگر- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی محمد آغه 11 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بغلان- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی بغلان مرکزی 7 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بادغیس- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی بالامرغاب 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ-  در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی چهاربولک 3 تن دهشت افگن کشته و 10 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی مشترک خاص در قریه هده محمد نبی مرکز ولایت 5 فرد مشکوک دستگیر، 219 کیلو گرام مواد انفجاریه، 42 کیلو گرام تریاک، 31 کیلو هیروئین، 3 عراده موتر، 4 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.