اطلاعیه 75 بست ملکی خیاطی

web_admin
شنبه ۱۴۰۲/۴/۳ - ۱۱:۵۰

Publish Date

Closing Date

Location

kabul

 

مدیریت عمومی ملبوسات نظامی معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی بمنظور فراهم نمودن زمینه کار و سپردن کار به اهل کار به تعداد (75) بست ملکی بست (7) خویش را جهت جذب خیاطان مسلکی ذکور و اناث از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده علاقه مندان واجد شرایط می­توانند جهت اخذ فورم درخواستی به مدیریت عمومی ملبوسات نظامی واقع شش درک کابل از تاریخ 11/4/1402 الی 18/4/1402 در اوقات رسمیات مراجعه نمایند.

 

شرایط بست های ملکی:

·       داشتن تذکره تابعیت افغانستان.

·       تکمیل سن 18 سال و از 50 سال تجاوز نه نماید.

·       حد اقل خواندن و نوشتن را بلد باشد.

Documents

اطلاعیه 75 بست ملکی خیاطی