اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه اجناس جهت حفظ و مراقبت و ترمیمات پیشنهادی تاسیسات، تسهیلات و تجهیزات، خدمات حفظ و مراقبت سیستم تمامی قطعات و جزوتامهای قوماندانی قول اردو های ساحوی و مرکز

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی قرارداد پروژه: تهیه اجناس جهت حفظ و مراقبت و ترمیمات پیشنهادی تاسیسات، تسهیلات و تجهیزات، خدمات حفظ و مراقبت سیستم (ساختمانی، برق، آبرسانی)، حفظ و مراقبت و ترمیمات پیشنهادی تخلیه چاه سپتیک، کثافات جامد، حفظ و مراقبت دستگاه های تصفیه( فاضلاب و سیستم مکمل و اترپلانت) تمامی قطعات و جزوتامهای  قوماندانی قول  اردو های ساحوی و مرکز بشمول قطعات و جزوتام های تحت پوشش آنها مطابق پلان تدارکاتی سال مالی   1402 (شامل 9 لات)؛ دارایی شماره داوطلبی NPD/MoD/1402/NCB/NCS-19 ، را به شرکت های ذیل اعطا نماید:

شماره

لات

نام داوطلب برنده

نمبر جواز فعالیت داوطلب برنده

آدرس داوطلب برنده

قیمت مجموعی

1

اول

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

1,536,790 افغانی، یک میلیون و پنجصد و سی و شش هزار و هفصد و نود افغانی

2

دوم

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

2,504,339 افغانی، دو میلیون  و پنجصد و چهار هزار سه صد و سی و نه افغانی

3

سوم

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

1,810,720 افغانی، یک میلیون  و هشصد و ده هزار هفصد و بیست افغانی

4

چهارم 

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

1,688,861 افغانی، یک میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و هشصد و شصت افغانی

5

پنجم 

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

2,631,221 افغانی، دو میلیون ششصد و سی و یکهزار و دوصد وبیست و یک افغانی

6

ششم

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

1,631,041 افغانی، یک میلیون ششصد و سی و یکهزار و چهل و یک افغانی

7

هفتم

حمید شریف لوجستیکی شرکت

D-02-1323

جلال آباد مقابل سرک عمومی قول اردو ، مرکز ننگرهار

2,631,221 افغانی، دو میلیون ششصد و سی و یکهزار و دوصد وبیست و یک افغانی

8

هشتم

شرکت ساختمانی سرکسازی تولید مواد ساختمانی و تخنیکی مجتبی علی

D-27345

چوک تلاشی، کاروان پلازا، منزل 2 اتاق 25، مرکز ننگرهار، جلال آباد.

8,945,547.4 افغانی، هشت میلیون و نهصد و چهل و پنجهزار و پنجصد و چهل و هفت اعشاریه چهار افغانی

9

نهم

هلمند مشفق ساختمانی شرکت

79055

 د بست تصدی شاته، ناحیه اول، مرکز هلمند،لشکرگاه

5,518,967 افغانی، پنج میلیون و پنجصد و هژده هزار و نهصد و شصت و هفت افغانی

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات به ریاست تدارکات ملی ارائه نمایند.  

آدرس: آمریت تسهیلات تدارکاتی، معاونیت تخنیکی، ریاست تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور،  پشتونستان وات، کابل – افغانستان.

یادداشت: این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه اجناس جهت حفظ و مراقبت و ترمیمات پیشنهادی تاسیسات، تسهیلات و تجهیزات، خدمات حفظ و مراقبت سیستم

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۵:۶ kabul
Background image

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (9)قلم رنگ باب وکارترج های مختلف مورد ضرورت وجزوتام های . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی215عزم سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۱۴:۵۳ kabul
Background image

تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد ضرورت قول اردوی 205البدر ازبابت سال مالی1402

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  پروژه تهیه و تدارک (1) قلم تکه پلنگی و(6) قلم مواد خام البسوی مورد . . .

Back to tenders