مقاله ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۳:۴۲

نیرو های دفاعی و امنیتی، پیام آور صلح و آرامش در کشور

شجاعت و قهرمانی های منسوبان فداکار اردوی ملی طی ماه های اخیر در میدان های نبرد، بر علاوه آنکه تعهد، درایت و عظمت...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۳:۳۵

سرباز سپر مطمئن دفاع از وطن و مردم

این یک حقیقت مسلم است که امروز مردم ما به توانایی نهادهای دفاعی و امنیتی کشور به خصوص اردوی ملی باور...

Pagination