مقاله ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۹

اردوی ملی مدافع تمامیت ارضی و استقلال ملی

منسوبان دلیر و باشهامت اردوی ملی کشور به هدف دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزشهای ملی و...

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۵ - ۹:۵۳

موفقیت های بی پیشینه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در میادین نبرد

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور اخیراً موفقیت های بزرگ و گسترده یی را در عرصه محاربه...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۱۲

حقانیت نبرد نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی بویژه اردوی ملی که متشکل از تمام اقوام و اقشار مختلف کشور میباشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۹

اردوی ملی سپر مطمین دفاع از وطن ومردم

خوشبختانه شجاعت ، وفا داری وتعهد به آرمان های مردم و تامین امنیت وصلح سراسری در کشور...

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۱۱:۵۷

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور حماسه آفریدند

منسوبان دلیر و شجاع دفاعی و امنیتی کشور بخاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در ششم...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۱۴:۲۶

نقش ارزنده نیروهای ملي دفاعی و امنیتی در تامین انتخابات ریاست جمهوری کشور

مردم افغانستان با گذشت هر روز به سوی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور نزدیک و نزدیکتر میشوند...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۸:۲۹

طالبان هرگز توان مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را ندارند

دشمنان صلح و ثبات در لباس طالب و داعش که از سوی حلقات بیگانه رهبری میشوند اخیراً با حملات انتحاری...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۴ - ۹:۱۱

مردم و دولت خواهان صلح با عزت و پایدار در کشور هستند

صلح یک عطیه الهی است که زندگی مملو از آسایش، صمیمت و مهربانی را برای انسان ها به ارمغان می آورد...

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۰:۵۰

منسوبان اردوی ملی، نمونه یی ایثار و فداکاری وحدت ملی کشور ما اند

منسوبان دلیر و با شهامت اردوی ملی که متشکل از تمام اقوام و اقشار مختلف کشور میباشند....

Pagination