78 تن دهشت افگن کشته شدند!

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 96 وظایف خاص کوماندویی و 32 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 150 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 78 تن دهشت افگن کشته، 33 تن زخمی  و 3 تن دستگیر گردیده است.
این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در  ولایات غزنی، میدان وردک، هلمند، کندهار، ارزگان، فاریاب، زابل بادغیس، تخار، پکتیا، بلخ، سرپل،  لوگر، کنر و ننگرهار راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:
غزنی-   در نتیجه عملیات تصفیوی و ضربات هوائی در ولسوالی های اندر، جغتو، قره باغ و مرکز 20 تن دهشت افگن کشته، 12 تن زخمی، 3 عراده موتر سایکل و 11 حلقه ماین از بین برده شده است .
میدان وردک- از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی خاص مشترک در ولسوالی های چک و نرخ ولایت میدان وردک 11 تن دهشت افگن به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نرخ کشته، 5 تن به شمول معاون ولسوال نامنهاد طالبان زخمی، 3 باب مخفیگاه  2 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.
هلمند-  در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های کماندو در ولسوالی نادعلی 10 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، 160 کیلو گرام تریاک، 25 کیلو گرام چرس، 2100 کیلو گرام مواد انفجاریه، 60 کیلو گرام امونیم نایتریت، 30 کیلو گرام شیشه، 14 کیلو گرام هیرو ئین، 5 حلقه ماین، 6 عراده موتر سایکل، 4 باب دیپوی سلاح  و مواد مخدر، یک باب مخفیگاه و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است .
کندهار-   در نتیجه انداخت توپچی در ولسوالی پنجوائی 9 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.
ارزگان- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی دهراوود 8 تن دهشت افگن  کشته، 4 تن زخمی، 2 باب دیپوی سلاح و ماین، یک میل هاوان، 6 میل کلاشینکوف، 2 میل پیکا، و 2 قبضه راکت از بین برده شده است  .
فاریاب-   در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شرین تگاب 6  تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است. 
زابل- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاه جوی 5 تن دهشت افگن به شمول مسؤل نظامی ولسوالی میزان کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.
بادغیس- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بالامرغاب 5  تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.
تخار-   در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی  روستاق 2 تن دهشت افگن کشته و 2 میل سلاح بدست آمده است.
پکتیا – در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی زرمت 2 تن دهشت افگن کشته، 3 تن دستگیر، 2 میل سلاح بدست آمده و یک عراده موتر از بین برده شده است.