65 تن دهشت افگن کشته شدند!

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 15 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 97 وظایف خاص کوماندویی و 11ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 173 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 65 تن دهشت افگن کشته، 28 تن زخمی  و یک فرد مشکوک دستگیر گردیده است.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در لوگر،  هلمند، غزنی، فاریاب، ارزگان، غور، بلخ، کاپیسا، زابل، تخار کنر، ننگرهار، لغمان، هرات و سرپل راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

لوگر-   از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی در ولسوالی برکی برک و قریه جات خمندو، پل متانی و دشت باری مرکز 20 تن دهشت افگن کشته و 2 عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هلمند-  از اثر ضربات هوائی و عملیات تصفیوی نیرو های اردوی ملی در ولسوالی های سنگین، نهر سراج و مارجه 11 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، یک باب مخفیگاه، 2 حلقه ماین و یک باب کارحانه مواد مخدر از بین برده شده است.

غزنی-   در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی های اندر و قره باغ 7 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی، یک فرد مشکوک دستگیر یک عراده موتر سایکل ، یک میل دهشکه از بین برده شده است .

فاریاب-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بلچراغ 5 تن دهشت افگن کشته و 6 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان:  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی خاص ارزگان 5  تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

غور-   در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی  دولتیار 4 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بلخ 4 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کاپیسا-   از اثر ضربات هوائی در ولسوالی نجراب 4 تن دهشت افگن کشته شده اند .

زابل: در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ارغنداب 2 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

تخار-   در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی خواجه غار 2 تن دهشت افگن کشته و 2 میل سلاح دشمن بدست آمده است .

کنر-  از اثر ضربه هوائی در ولسوالی شیگل 3 تن دهشت افگن  زخمی و 5 میل سلاح از بین برده شده است.