فراغت ۲۰۰ تن مجاهدین از سمینار ارتقای ظرفیت ریاست انجینری ستردرستیز

web_admin

سمینار ۱۰ روزه که به منظور ارتقای ظرفیت  مجاهدین قطعات وجزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی که از سوی ریاست انجینری ستردرستیز راه اندازی گردیده بود، امروز طی مراسمی با فراغت ۲۰۰ تن این منسوبین پایان یافت.

مولوی نصرالله "منصور" رئیس انجنیری و استحکام ستردرستیز که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت: برای داشتن یک اردوی قوی، مسلکی و متخصص، فراگیری همچو مهارت های مسلکی نیاز مبرم است.

این اشتراک کننده گان طی این کوتاه مدت، در بخش های توسعه پلان گزاری و اجرای پلان های تکتیکی به شکل نظری و عملی آموزش دیدند.