راه اندازی عملیات مشترک تصفیوی در بلخاب ولایت سرپل

s.mohmand

چند روز قبل، نیروی‌های دفاعی و امنیتی کشور عملیات مشترک تصفیوی را علیه بغاوتگران در مربوطات ولسوالی "بلخاب" ولایت سرپل راه اندازی نموده بودند؛ که این نیروها بامداد امروز با تصرف ساحات که در آن باغیان موجود بود به عملیات شان پایان دادند.

در این عملیات، به مجاهدین امارت اسلامی کدامی آسیب نرسیده و باغیان بدون مقاومت از ساحات فرار نمودند.

قابل یادآوری است که این عملیات پاکسازی همچنان در مناطق دور دست این ولسوالی بدون کدام موانعی ادامه  دارد.