برگزاری سمینار ۳ روزه برای منسوبین ریاست انجنیری ستردرستیز وزارت دفاع ملی

s.mohmand

به منظور مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت منسوبین ریاست انجنیری ستردرستیز وزارت دفاع ملی در قطعات و مرکز، ریاست انجینری امروز سمینار ۳ روزه ی صنوف مختلفه انجینری را راه اندازی و افتتاح نمود.

در محفل افتتاحیه این سمینار، حاجی مالی خان معاون لوی درستیز قوای مسلح، روسا، سایر مسؤلان و منسوبین وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، اشتراک داشتند.