ترمیم و فعال سازی ۲ بال طیاره دیگر در قوای هوایی وزارت دفاع ملی 

s.mohmand

انجینران قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی، پس از هفته ها تلاش توانستند ۲ بال طیاره AN۳۲ نوع روسی و C۲۰۸ را  ترمیم نموده و موفقانه در آسمان کابل به پرواز در آوردند. 

طیارات AN۳۲ که از لحاظ مقاومت در مقابل هرگونه شرایط جوی از کیفیت بالای برخوردار بوده و با ترمیم و فعال سازی مجدد آن خالیگاه های زیادی در قسمت ترانسپورت نظامی، انتقالات و لوژستیک پر خواهد شد.
 
این‌ در حالی ست که قبل از این تخنیک کاران و انجنیران قوای هوای افغان، چندین بال طیارات غیر فعال و تخریب شده را نیز فعال و ترمیم نموده بودند.