فراغت ۵۷۰ تن از نیروهای وزارت دفاع ملی از قول اردوی ۲۱۷ عمری

s.mohmand

به تعداد ۵۷۰ تن از سربازان وزارت دفاع ملی امارت اسلامی، پس از فراگیری تعلیمات مسکلی، نظامی و فکری روز گذشته طی مراسمی ویژه از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۱۷ عمری فارغ شدند.

این سربازان، ضمن اجرای نمایشات نطامی و تکتکی اطمينان دادند که از مهارت و تجارب شان در راه دفاع از نظام اسلامی، حفظ جان و مال مردم و تمامیت ارضی کشور صادقآنه دفاع خواهند کرد.