برگشت ۱ تن دیگر از پیلوتان قوای هوایی از خارج کشور  به وطن

s.mohmand

۱ تن از پیلوتان قوای هوایی که با سقوط نظام قبلی کشور را ترک کرده بود، با حس وطن دوستی و به هدف خدمت گزاری به مردم اش دوباره به کشور برگشت.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز ضمن خوش آمدید گویی، بار دیگر از تماماً جوانان تحصیلکرده و کادرهای مسلکی تقاضامند است، به وطن برگردند و برای آبادی کشور خودشان ادای مسؤلیت نمایند.