۱۲۰۰ تن دانشجو دروس خود را در آکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی آغاز کردند

s.mohmand

دروس آکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی امروز در یک مراسم ویژه با حضور مفتی لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع ملی، مولوی عبدالجبار صدیقی قوماندان تعلیم و تربیه و دکتورین، مولوی محمد نبی احمدی قوماندان پوهنتون دفاع ملی استادان و دانشجویان آکادمی ملی نظامی افتتاح گردید.

سخنرانان در این مراسم از حضور مجدد استادان و دانشجویان این آکادمی در دروس شان قدردانی نموده و از آنان خواستند تا با تعهد محکم و اراده قاطع به دروس خویش ادامه دهند و به میهن و مردم خویش خدمت نمایند.

استادان و دانشجویان آکادمی ملی نظامی از آغاز مجدد دروس شان اظهار خرسندی نموده و اطمینان دادند که با قاطعیت تمام و با روحیه اسلامی به مردم و میهن خویش خدمت خواهند کرد.