قوماندان و معاون‌ جدید قول اردوی ۲۰۹ الفتح معرفی و رسماً آغاز به کار کردند

s.mohmand

به منظور پیشبرد بهتر امور، مسؤلان جدید قول اردوی ۲۰۹ الفتح وزارت دفاع ملی، رسماً معرفی و آغاز به کار کردند.

محفلی که به همین مناسبت در قول اردوی ۲۰۹ الفتح برگزار گردیده بود؛ مولوی امیر خان "حقانی" به حیث قوماندان قول اردوی ۲۰۹ الفتح و ملا عبدالمنان "آخند" به حیث معاون این قول اردو به مسولان و منسوبین نظامی و ملکی زون شمال معرفی شدند.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای شان توفیق خدمتگزاری بهتر و آرزوی موفقیت می نمایند.