بازدید قوماندان قوای هوایی از مفرزه های هوایی ولایت های غزنی و بامیان

s.mohmand

امروز، مولوی امان الدین "منصور" قوماندان عمومی قوای هوایی با جمعی از مسئولان حکومتی طی سفری به ولایت های غزنی و بامیان از مفرزه های هوایی این ولایات بازدید کردند.

در این سفر، قوماندان قوای هوایی ضمن ارزیابی و استماع پیشنهادات و مشکلات پرسونل، فعاليت مفرزه های هوایی این ولایات را که قبلاً از اثر جنگ ها متوقف شده بود، مجدداً فعال و کمبود آنرا تمویل نمود.