کمیته مرور تشکیلاتی اردوی ملی افغانستان آغاز بکار کرد

s.mohmand

بر اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی امروز یک کمیته کاری که متشکل از ۲۰ نفر می باشد بخاطر ارایه طرح های مفید و موثرسازی تشکیلات اردوی ملی افغانستان رسما آغاز بکار کرد.

این کمیته ۲۰ نفری مسولیت دارد که هر چی زودتر تشکیل یک اردوی متعهد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت را در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی های دولت و نظام اسلامی، سازمان دهد تا در راستای تامین امنیت و آرامش مردم شریف کشور مقتدرانه فعالیت نماید.