دره‌صوف بالای ولایت سمنگان به کنترول نیرو های دفاعی و امنیتی آمد

s.mohmand

در نتیجه عملیات نیرو های دفاعی، امنیتی و خیزش های مردمی صبح امروز، ولسولی دره صوف بالای ولایت سمنگان پاکسازی شده به کنترول نیرو های دفاعی و امنیتی آمده است.

در این عملیات تروریستان طالب تلفات سنگی را متحمل و مقداری زیادی از سلاح و مهمات شان نیز تخریب شده است.

این عملیات الی پاکسازی کامل ادامه دارد...