۱۳ عضو شبکه القاعده برای شبه قاره هند در هلمند کشته شدند

s.mohmand

پس از چاشت امروز، قوای هوایی، در ساحه “پوپلزو” ولسوالی خانشين ولايت هلمند، مخفیگاه مشترک تروريستان طالب و شبکه القاعده را آماج ضربات هدفمند قرار داد.

در نتيجه ۱۳ عضو شبکه القاعده برای شبه قاره هند کشته شده و يک قوماندان مهم تروريستان طالب بنام "حاجی الفت" زخم برداشته است.

کشته شدگان از ماين سازان ماهر بوده و مسوولیت آموزش دهی استفاده از دوربین های شب برای تروریستان را داشتند.