22 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 8 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در11 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 22 تن دهشت افگن کشته، 3 زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

نیمروز- در نتیجه ضربات هوائی در ولسوالی های خاشرود و دلارام 6 تن دهشت افگن کشته، یک عراده موتر، 2 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

فراه- در نتیجه ضربات هوایی در ساحه مکتب کاریز مرکز ولایت 4 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

ارزگان- در نتیجه ضربات هوایی در مربوطات مرکز ولایت 4 تن دهشت افگن کشته، 100 کیلوگرام مواد انفجاریه و2 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

هلمند- در نتیجه ضربات هوایی ولسوالی های گرم سیر و ناوه 3 تن دهشت افگن کشته، 2 عراده موتر و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

خوست- در نتیجه ضربه هوایی در قریه کرغده مرکز ولایت 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

لوگر- در نتیجه عملیات خاص کماندو در ولسوالی چرخ 2 تن دهشت افگن کشته، 2 تن زخمی، مقدار سلاح و مهمات، یک پایه مخابره ایکم بدست آمده و یک حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

ننگرهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد 3 تن دهشت افگن دستگیر گردیده اند.