10 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 3 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 11 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 10 تن دهشت افگن کشت، 6 تن زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

فراه- در نتیجه ضربات هوائی و عملیات تصیوی در ساحه دسته گل ولسوالی  قلعه کاه 5 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی، 2 عراده موتر از بین برده شده و 19 حلقه ماین کشف و خنثی گردیده است.

ننگرهار- در نتیجه انداخت متقابل در قریه غورکی ولسوالی مهمند دره 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

هلمند- در نتیجه ضربه هوائی در ولسوالی  خانشین 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ- در نتیجه  عملیات تصفیوی در ساحه چرخاب ولسوالی کشنده یک تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی    یک فرد مشکوک دستگیر و یک عراده موتر سایکل بدست آمده است.

نیمروز- در نتیجه عملیات تصفیوی نیرو های کماندو در خاشرود 2 تن دهشت افگن دستگیر و 2 عراده موتربدست آمده است.

غور- در نتیجه عملیات تصفیوی با حمایت ضربات هوائی در دره کمنج ولسوالی شهرک قراگاه ملا سراج تصفیه و تلاشی 2 بشکه ماین، 2 بوری پلیت ماین فشاری، 6 بوری تیزاب خشک و 20 بوری مواد آرد شده کشف و از بین برده شده همچنان در اثر کار اوپراتیفی ، فشار عملیات و ضربات هوائی73 تن طالب با 73 میل سلاح مختلف النوع به نیرو های دفاعی و امنیتی تسلیم شده اند.