22 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 17 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده 26 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 12 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 22 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 2 تن دستگیر گردیده اند.

تخار- از اثر ضربه قوای هوایی در ولسوالی اشکمش 8 تن دهشت کشته شده اند.

پکتیا- از اثر ضربات قوای هوایی در ولسوالی زرمت 4 تن دهشت افگن و 2 عراده موتر سایکلازبین برده شده است.

کندهار- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاکریز 3 تن دهشت افگن کشته، 4 تن زخمی، 4 باب مخفیگاه ازبین برده شده و 31 حلقه ماین کشف وخنثی گردیده است.

کنر- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در قریه سورگل ولسوالی څوکی 3 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فاریاب- از اثر ضربه قوای هوایی در ولسوالی شرین تگاب 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

بادغیس- از اثر ضربه قوای هوایی در ولسوالی بالامرغاب 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

دایکندی- در نتیجه عملیات خاص مشترک در قریه بالا داشت ولسوالی گجران 2 تن دهشت افگن کشته دستگیر گردیده اند.