مراسم تحلیف مفتشین

zia_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۱۶:۵۳
مراسم تحلیف مفتشین

معاون اول وزارت دفاع ملی ضمن تبریکی به فارغان کورس تخصصی تفتیش، کار و فعالیت های آنان را حیاتی و محسوس خوانده گفت: حاکمیت قانون به طور یکسان بر تمامی قدمه های اردوی ملی و تنفیذ همه جانبه قانون در وزارت دفاع ملی از وظایف اساسی شما مفتشین می باشد و در امر مبارزه با فساد اداری بدون هیچ گونه ترس و واهمه و لحاظ و فرق میان قدمه های پایین و مقامات بالا اجراات نموده و صادقانه مسولیت های خویش را به پیش ببرید، ما جنگ را در میدان های نبرد از دشمنان بزدل و مزدور صفت برده ایم اما مسله فساد نباید از داخل اردوی با صلابت ما را متضرر کند که اثرات آن به طور مستقیم جنگ را نیز متاثر خواهد ساخت.

در همین حال داکتر محمد ناصر اصفیا سرمفتش وزارت دفاع ملی پس از ارایه گزارش از چگونگی برگزاری، ا هداف کورس تخصصی تفتیش و موثر خواندن آن گفت: وزارت دفاع ملی طبق رهنمودات و مقررات دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به مبارزه و از میان بردن فساد می باشد و مفتشین ما با پاکی نفس و اراده قوی در این راه گام برداشته اند که شاهد نتایج خوب آن بوده ایم و در آینده انتظارات بهتر و اثرگذارتر از آنان داریم.

در اخیر هم پس از اجرای مراسم تحلیف به مداومین کورس تفتیش تصدیق نامه ها و تحسین نامه ها تفویض گردید.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۴:۵۱
Background image

امضاء تفاهم نامه همکاری میان معاونیت های تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی و سواد آموزی وزارت معارف

وزارت های دفاعی ملی و معارف با همکاری کشور دوست آلمان، تفاهم نامه یی را به امضاء رسانیدند...

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۶:۳۴
Background image

۱۴۷ تن بریدملان اردوی ملی از مرکز تعلیمی فارغ گردیدند

۱۴۷ تن سربازان لوای سوم سرحدی قول اردوی ۲۰۵ اتل به شمول ۴ بانو، پس از سپری نمودن یک...

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۵:۵۷
Background image

اردوی ملی برای ۲۸۸ خانواده مواد خوراکی و ارتزاقی کمک کرد

بخش حالات اضطرار قول اردوی ۲۰۹ شاهین برای ۲۸۸ خانواده در روستای «برج حسن»...

BACK TO NEWS