دستگیر ۷ تن قاچاقی مواد مخدر توسط نیروهای سرحدی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید 

web_admin

نیروهای بیدار لوای اول سرحدی عبدالله بن زبیر قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید «رض»  طی راپور های کشفی ۷ تن قاچاقی مواد مخدر را یکجا با (۵۶) کلچه (۶۶٫۵) کیلو گرام چرس از مربوطات  ولسوالی دور بابا ولایت ننگرهار دستگیر نمودند. افراد دستگیر شده جهت  تحقیقات  بیشتر به ارگانهای زیربط سپرده شدند.

این افراد قصد داشتند مواد دست داشته شان را به آنسوی خط فرضی انتقال دهند.