۴۳۳ تن از قوماندانی تعلیمات مشترک حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فارغ گردیدند

web_admin

به تعداد ۴۳۳ تن منسوبین قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی طی یک سلسله مراسم ویژه از کورس سه و نیم ماهه آموزش مسلکی و فوق العاده سرحدی قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فارغ شدند.

در این مراسم مولوی باز محمد “حمیدی”معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی،مسئولین و تعداد زیاد از منسوبین اشتراک نموده بودند.

معاون تعلیمات و پرسونل در ادامه سخنان خود به منسوبین تازه فارغ شده گفت:«مسئولیت های محوله را به خوبی انجام داده و از مرزهای کشور به خوبی محافظت نمائید ونیز گفتار ملایم و خوش اخلاقی با مردم داشته باشید».

مسئولین از منسوبین تازه فارغ شده خواستند تا آموزش های مسلکی آموخته شده خود را که مربوط به حفاظت از سرحدات و اصول مرزی میشود با سایر منسوبین و مجاهدین قطعات خود نیز بیاموزانند.

قابل ذکر است که منسوبین فارغ شده به مسئولین اطمینان دادند که در هر گونه شرایط و در هر نقطه ای از کشور برای خدمت به نظام اسلامی آماده خدمت هستند؛ این جلسه با اهدای تصدیق نامه ها به فارغان خاتمه یافت.