نخستین نشست مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به هدف ترتیب پلان مشترک امنیتی در قرارگاه وزارت دفاع ملی برگزار شد 

web_admin

نشست مشترک متشکل از  مسئولین اوپراسیون وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و ریاست عمومی استخبارات به منظور تهیه پلان امنیتی سال ۱۴۰۳ ه.ش برای اولین بار (بعد از فتح)، در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردید. 

این پلان امنیتی که از جانب ریاست اوپراسیون ستردرستیز تهیه و ترتیب یافته بود،  با حضور داشت مولوی معتصم رئیس کشف واستخبارات وزارت دفاع ملی، مولوی نورالرحمن "نصرت" رئیس اوپراسیون ستردرستیز، مولوی سیف الله رئیس اوپراسیون وزارت امورداخله، مولوی محبوب الله "راسخ" رئیس دفتر مقام ستردرستیز و نماینده گان ادارات ذیربط ملکی برگزار شد. 

سخنرانان در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت های ریاست اوپراسیون ستردرستیز گفتند : "نظام امارت اسلامی افغانستان با تکالیف و قربانی های بی بدیل تشکیل یافته و بقای آن نیز زحمات و تلاش های شبانه روزی، از ما می طلبد، مسئولین نظام مکلف هستند مطابق دستور الله متعال در تامین امنیت بهتر سرومال ملت، حفظ نوامیس ملی و سرحدات کشور و همچنان آماده‌گی کامل در برابر برنامه‌های دشمنان اسلام و نظام باید خود را آماده کنیم، و این آماده‌گی نیاز پلان و تطبیق آن دارد". 

آنان افزودند، برگزاری این نشست که برای اولین بار بعد از فتح کامل کشور توسط مجاهدین امارت اسلامی دایر گردیده است، در تامین امنیت بهتر کشور و تقویت هماهنگی بین ارگانهای مربوطه نهایت ارزنده و ضروری میباشد. 

قرار است مسئولین وکارشناسان نظامی ارگانهای دفاعی، امنیتی و استخبارات امارت اسلامی افغانستان، بعد از جمع آوری نظریات اشتراک کننده گان در این نشست، اولویت های امنیتی سال ۱۴۰۳ ه ش را تعیین، مطابق به آن، پلان مشترک امنیتی را ترتیب و بعد از منظوری مقامات ذیصلاح جهت تطبیق به تمام قول اردوهای ساحوی و قوماندانیت های امنیه و بخش استخبارات تمام ولایات تکثیر گردد.