هزاران تن مهاجرین افغان در کمپ تورخم تحت‌ مراقبت های صحی قرار گرفتند

web_admin

دا‌کتران و متخصصین شفاخانه ۱۰۰ بستر قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید "رض" وزارت دفاع ملی برای  ۱۷۲۱۳ تن از مهاجرین افغان در کمپ های ایجاد شده در تورخم، خدمات صحی عرضه نمودند.

مولوی عبدالمنان "حمزه" قوماندان شفاخانه ۱۰۰ بستر ساحوی گمبیری - قول اردوی خالد بن ولید گفت:《 از زمان ایجاد و تااکنون خدمات مختلف را برای هموطنان عودت شده گان افغان عرضه شد که از آن جمله؛ به تعداد ۱۳۹۵۴ تن در بخش او پي دی،  ۱۶۹ تن دندان، ۱۳۲ لابراتوار، ۲۲۶۸ تن زرقیات،  ۲۴۱ تن عملیات جراحی و ۴۱۰ تن را پانسمان و تحت مراقبت قرار گرفتند.》