سه عراده لاری نظامی مملو وسایل لوژستیکی و البسه باب از قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید به کمپ مهاجرین رسیدند

web_admin

در ادامه کمک و همکاری های همه جانبه منسوبین اردوی اسلامی ملی به هموطنان بازگشته از پاکستان، ۳ عراده وسایط لاری نظامی مملو از وسایل لوژستیکی و البسه باب به کمپ های ایجاد شده مهاجرین رسیدند.

این البسه جات مشمول کمپل، پتو، بالشت، توشک، شیرخشک اطفال و سایر سامان آلات ضروری می باشد.
با آنکه بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد و از سوی هم کمک ها نیز در حال افزایش چشمگیری داشته است.