مقدار سلاح و مهمات در ولایت های تخار و بغلان بدست آمده است

web_admin

بر مبنای راپور های کشفی و استخباراتی منسوبین کندک دوم لوای اول پیاده و کندک هفتم لوای دوم پیاده، قول اردوی ۲۱۷ عمری، مقدار سلاح و مهمات از مربوطات ولایات تخار و بغلان بدست آمده است.

مقداری از سلاح و مهمات ضبط شده ۲ میل کلاشینکوف، ۳۳ فیر مرمی راکت، ۶ عدد مرمی نارنجک، ۱۶عدد شاجور ام شانزده و به هزار ها فیر مرمی سلاح خفیفه شامل می باشد.