فراغت ۲۹ تن مجاهد از اکادمی حرب قوماندانیت و قرارگاه حضرت عبدالله ابن عباس 

web_admin

 ۲۹ تن مجاهدین قطعات وجزوتام قول اردوی های مرکزی و ساحوی، پس از فراگیری تعلیمات مسلکی و نظامی سه هفته ی  از دور اول کورس قوماندانان کندک و بریدملان، امروز طی مراسمی از قوماندانی اکادمی حرب قوماندانیت و قرارگاه حضرت عبدالله ابن عباس(رض) قوماندانی پوهنتون دفاع ملی حضرت ابو عبیده بن جراح (رض) فارغ گردیدند. 

مراسم فراغت این مجاهدین با اشتراک مسولان، منسوبین و سایر مجاهدین برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان از فارغان خواستند، تعلیمات مسلکی نظامی و مهارت های کسب شده شان را در جهت تقویت و پایداری نظام اسلامی استفاده نمایند.

این مراسم با پیام اطمینانیه و اهدای تصدیق نامه ها به فارغان پایان یافت.