مسؤلین اکادمی علوم طبی ستر درستیز پروژه تداوی استخوان شکسته (ساین نیل سیت) را در ولایت میدان وردگ افتتاح کردند

web_admin

قوماندان اکادمی علوم طبی ستر درستیز وزارت دفاع ملی پروژه تداوی اساسی استخوان شکسته (Sine Nile Set) را در شفاخانه ملکی ریاست صحت عامه ولایت میدان وردگ افتتاح کرد.

در مراسم افتتاحیه این پروژه برید جنرال پروفیسور اسماعیل "وردگ” قوماندان اکادمی علوم طبی، معاون اول صحت عامه، رهبری مقام ولایت و بسیاری از مسؤلین شرکت کرده بودند.

مسئولان در سخنان خود گفتند که با افتتاح این پروژه تداوی اساسی شکستگی استخوان در شفاخانه ملکی این ولایت انجام خواهد شد؛ همچنین برید جنرال پروفیسور اسماعیل "وردگ" مخترع اله ساین نیل در سخنان خود افزود که این پروژه یک پروژه بین المللی است و ۱۷ سال است که در افغانستان خدمت رسانی می کند و صدها داکتر را در این بخش آموزش داده است.

 همچنان مسئولین در سخنان خود گفتند: برای تداوی اساسی استخوان های شکسته پروژه افغان نیل را در سایر ولایات گسترش خواهد داد.