۲۷ تن مجاهدین از قول اردو ۲۰۱ خالد بن ولید فارغ شدند

web_admin

به تعداد ۲۷ تن مجاهدین از آموزش مسلکی دو ماهه توپچی حرفه ای در لوای دوم پیاده قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید وزارت دفاع ملی طی یک سلسله مراسم خاص فارغ گردیدند.

در این مراسم بسیاری از مسؤلین، منسوبین و مجاهدین قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید شرکت داشتند؛ مسئولین در این مراسم سخنان جامعی را بیان کردند و افزودند که شما باید مانند سپری در برابر دشمنان اسلام و کشور محکم بایستد و از مردم خود محافظت نمائید.

همچنین نیروهای تازه فارغ شده اطمینان دادند که تحت هر گونه شرایطی از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور دفاع خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم کسی مزاحم زندگی و خوشی هموطنان مان شود.