معاون و ریس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب معرفی شدند 

s.mohmand

بر اساس لزوم دید رهبری وزارت دفاع ملی، مولوي احمدالله "محمود" به حیث معاون و مولوی سحرګل " حقبین" به حیث رئیس ارکان قوماندانی عمومی جلب و جذب معرفی و امروز رسماًبه کار شان آغاز نمودند. 

مراسم معرفی این مسولین با اشتراک مسؤلانی از وزارت دفاع ملی، قوماندانی عمومی جلب و جذب و مجاهدین برگزار شد.

در این مراسم مسؤلان ضمن آرزوی موفقیت برای معاون و ریس ارکان جدید قوماندانی عمومی جلب و جذب، در جهت خدمت گزاری هر چه بهتر به هموطنان تاکید ورزیدند.