اعلاميه!

s.mohmand

رد شایعات هک شدن سایت وزارت دفاع ملی

 ادعای هکرهایی که خود را " اردوی سایبری جمهوری اسلامی افغانستان" نامیده اند که گویا سایت رسمی وزارت دفاع ملی را هک کرده اند؛ بی اساس و به دور از واقعیت می باشد.

نشرات سایت رسمی و صفحات اجتماعی این وزارت تحت کنترل وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است.

بخش رسانه‌ای‌ وزارت دفاع ملی با سایبر سکورتی بالا بدون سکتگی و هم مانند گذشته به فعالیت خویش ادامه می دهد.