اعزام تیم امدد رسانی و صحی وزارت دفاع ملی به آسیب دیدگان زلزله در پکتیکا 

s.mohmand

در پی وقوع زلزله در برخی از نقاط کشور، وزارت دفاع  ملی برای انتقال زخمی ها به شفاخاهای نظامی و ملکی و رسیدگی به آسیب دیدگان این حوادث ۷ بال هلیکوپتر را همراه با تیم صحی و‌کمک های اولیه در مناطق زلزله زده اعزام نمود.

همچنان، بر اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی منسوبین قطعات ساحوی و مرکزی  با  تمام وسایل و امکانات دست داشته شان به محل رویداد رسیده و در حال انتقال مجروحین به مراکز صحی می باشند. 

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، ضمن تسلیت به اعضای خانواده های جان باخته گان و زخمی یان این حوادث، اطمینان می دهد که در جهت امدادرسانی و کمک از هیچ گونه سعی دریغ نه می ورزند.