18 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 12 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 6 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 9 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 18 تن دهشت افگن کشته و 12 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی نهرسراج 7 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ- در نتیجه عملیات مشترک تصفیوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ولسوالی های چهاربولک و بلخ 4 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

فراه- در نتیجه ضربات هوایی در ولسوالی پشترود 4 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر از بین برده شده است.

لغمان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی علینگار 2 تن دهشت افگن کشته و 4 زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی شاه ولیکوت یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.