11 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 9 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شد 2 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 9 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 11 تن دهشت افگن کشته، یک تن زخمی و 3 فرد مشکوک دستگیر گردیده اند.

لغمان- در نتیجه عملیات خاص مشترک و انداخت متقابل در ولسوالی علیشنگ 7 تن دهشت افگن کشته شده اند.

کندهار- در نتیجه ضربات هوایی در قریه جات قلعه شامیر و بند تیمور ولسوالی میوند 3 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است.

فاریاب- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی قیصار یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

ننگرهار- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی ده بالا 3 فرد مشکوک دستگیر و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده است.