30 تن دهشت افگن کشته شدند​​​​​​​

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده 7 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 13 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 30 تن دهشت افگن کشته و 5  تن زخمی گردیده اند.

بدخشان- ازاثر ضربات هوائی در ولسوالی نسی 12 تن دهشت افگن کشته و باب دیپو سلاح ومهمات از بین برده شده است.

فراه- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بالا بلوک 8 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

بلخ- در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای کماندو در ولسوالی چهاربولک 6 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

بغلان- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی دهنه غوری 2 تن دهشت افگن کشته اند.

هلمند- در نتیجه  انداخت متقابل در ولسوالی گرشک یکتن دهشت افگن کشته شده است.

میدان وردک- در نتیجه  انداخت متقابل در ولسوالی چک یکتن دهشت افگن کشته شده است.