ولسوالی یمگان بدخشان بعد از ۴ سال دوباره به تصرف دولت درآمد!

s.mohmand

در ادامه عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی درولایت بدخشان، ولسوالی یمگان امروز از کنترول طالبان دوباره آزاد شد.

نیروهای دفاعی و امنیتی در عملیات های هوایی و زمینی شان در ولسوالی یمگان، تلفات سنگین را به طالبان داخلی و خارجی وارد کردند و سر انجام پس از چهار سال امروز پرچم سه رنگ ملی افغانستان را بر فراز ولسوالی یمگان بر افراشتند.

در این عملیات ها تعداد زیاد از طالبان به نیروهای دفاعی و امنیتی تسلیم شدند. پیش از این، نیروهای دفاعی و امنیتی ولسوالی وردوج را پس از ۵ سال از کنترول طالبان آزاد کرده اند.

اکنون نیروهای دلیر افغان در ولایت بدخشان در حال پیش روی قرار دارند و عملیات ها به شدت علیه دشمنان صلح و ثبات مردم ادامه پیدا خواهد کرد.