اعلامیه وزارت دفاع ملی در پیوند به آزاد سازی ولسوالی وردوج بدخشان

zia_omid

ولسوالی وردوج بدخشان پس از 5 سال از کنترول طالبان آزاد شد. نیروهای دفاعی و امنیتی با راه اندازی عملیات گسترده در بدخشان، توانستند پس از 5 سال ولسوالی وردج را از کنترول طالبان امروز آزاد کنند.

در عملیات آزادی سازی ورودج در حدود 100 طالب داخلی و خارجی به شمول قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان برای بدخشان و ده ها قومندان کلیدی و مهم شان کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند و به نیروهای دفاعی و امنیتی هیچ آسیب نرسیده است.

نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در خط دفاع از مردم قرار دارند و از هیچ نوع سعی و تلاش به خاطر حافظت از مردم و مبارزه در برابر تروریست ها دریغ نمی ورزند.