تعدیل مواد شرطنامه تهیه وتدارک(9)قلم تجهیزات کشفی واستخباراتی از بابت سال مالی 1402.مجاهدین وزارت دفاع ا.ا.ا

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

  قبلا شرطنامه تهیه وتدارک(9)قلم تجهیزات کشفی واستخباراتی از بابت سال مالی1402 جهت نشر در سایت وزارت دفاع ملی ارسال شده بود نظر به ملاحظه جدول قیمت ها شماره (4) نسبت سهو کمپیوتری (GPS/GARMIN-625) تحریر گردیده بود فعلا بعداز تصحیح (GPS/GARMIN-62S) صحت میباشد داوطلبان محترم در حصه ارایه قیمت خویش مشخصات تصحیح شده را در نظر داشته باشند.

 

شماره

مواد شرطنامه

حالت فعلی شرطنامه

حالت تعدیل شده شرطنامه

1

جدول قیمت هافورمه

اجناس /04

شماره (4 جدول قیمت ها)

آله جی پی اس (GPS/GARMIN-625)

شماره (4 جدول قیمت ها)

آله جی پی اس (GPS/GARMIN-62S)

 

 

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۷ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد   4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک 4 قلم بطری وسایط مختلف النوع زرهی ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور داوطلبی تهیه وتدارک (24) قلم ماشین آلات مختلف النوع ضرورت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ - ۱۲:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه  تصمیم  اعطای قرارداد  (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط انترنشنل

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد امور تهیه و تدارک (20) قلم پرزه جات  وسایط مختلف النوع وسایط . . .

Back to tenders