اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک پروژه تهیه وتدارک 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ‎

zia_omid

Publish Date

Closing Date

موضوع تدارکات :به اساس کتنگ واصله نمبر(2221)مورخ 22/3/1399: پروژه تهیه وتدارک (33) قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ضرورت  ریاست مخابره ستردرستیزسال مالی 1399(ازروش داوطلبی باز) 

MOD-G-N00049 -25212:شماره داوطلبی

تضمین آفر: بشکل گرنتی بانک  : مبلغ (150000) یکصدوپنجاه هزارافغانی 

ضرب الاجل تسلیمی ها همراباتضمین آفر : ازشروع رسمیات ازتاریخ نشرالی  ساعت 10:00 تاریخ 12/4/1399

محل تسلیمی : در اطاق آفرگشائی ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی 

ضرب الاجل آفرگشائی: تاریخ: {12/4/1399}ساعت (10) بجه قبل ازظهر

وهمچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه ها را ازوبسایت انترنتی وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af وبسایت انترنتی اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af  دانلود نماید . ویا مراجعه به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه شرطنامه ها را ذریعه CD ویا فلش میموری دست داشته خویش بطور رایگان بدست آورید. 

نوت : از داوطلبان محترم خواهشمندیم که هنگام تسلیمی آفر اسناد سوابق کاری،پروژه های مشابه ، توانمندی مالی وسایر اسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه را تسلیم نمایند .

Documents

شرطنامه پروژه تهیه وتدارک 33 قلم پرزه جات ماشین الات صنعتی مطبعه ‎

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۰:۵۴ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت (بلوط و ارچه) شش ماه

 تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۴۳ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد 28 قلم رنگباب کارتریج

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۱۰:۳۶ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک لات دوم (28) قلم پرزه جات مخابره

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت محترم دفاع ملی درنظردارد که...

Back to tenders