اعلان دعوت برای داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت طبخ اعاشه (بلوط و ارچه) ضرورت قول اردو های ساحوی اردوی

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت دفاع ملی

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک دو قلم چوب سوخت طبخ اعاشه (بلوط و ارچه) ضرورت قول اردو های ساحوی اردوی ملی بابت سال مالی 1400

نمبر تشخیصیه:  NPA/MoD/1400/G-2872/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ  1400/03/19ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر

مقدار تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل می باشد.

شماره لات

قول اردوی مربوطه

مقدار مبلغ

واحد پولی

1

قول اردوی 201 سیلاب

170,000

 

افغانی

2

قول اردوی 203 تندر

250,000

 

افغانی

3

قول اردوی 205 اتل

350,000

 

افغانی

4

قول اردوی 207 ظفر

78,000

 

افغانی

5

قول اردوی 215 میوند

250,000

 

افغانی

6

قول اردوی 217 پامیر

52,000

افغانی

 

 

 

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6295

ایمیل ادرس:    mohammad.hamid@npa.gov.af

کاپی: zubair.majeed@npa.gov.af   وmasih.alimy@npa.gov.af

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر

موضوع تدارک: امورات جهت فعال سازی وانتقال تجهیزات اسکن ایگل کمپ ارینا قول اردو 207 ظفر از بابت سال مالی 1400.

نمبر تشخیصیه: (MOD-1400-W-CO128-25105)

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۵۹
Background image

به اعلان قرارداد سپردن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی به کرایه دادن مغازه نمبر 9 و هشت باب اتاق عقب مغازه نمبر 11 و 12 به . . .

Back to tenders