اطلاعیه نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی در(20)ولایت کشور

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظردارد  نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی در(20)ولایت کشور غرض پشتیبانی مردم ازنیروهای ملی امنیتی ودفاعی کشور همچنان جلب وجذب جوانان به اردوی ملی  مدیریت عملیات روانی ریاست اوپراسیون ستردرستیز

دارای تشخیصیه: 1398/MOD/NC/K0100 /22300/

به قیمت مجموعی مبلغ(4514400) افغانی باشرکت  گروپ کمپنی کاپل  دارای جواز  نمبرD-22635   آدرس: سرک (11)تایمنی  ناحیه 10کابل  ازروش داوطلبی باز ذریعه حکم نمبر(1574)مؤرخ 08/05/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است.

اشخاص حقیقی وحکمی  که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانداعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست اکمال وخریداری وزارت دفاع ملی

واقع خواجه بغرا گارد سابقه بلاک نمبر(4) منزل دوم اتاق نمبر(212) ناحیه (15) خیرخانه شهرکابل وفق احکام ماده (50) قانون تدارکات ارایه نمایند.

Documents

اطلاعیه نشر اسپاتهای رادیو ئی پیام های اردوی ملی در(20)ولایت کشور

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۰:۱۵ کابل
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه امورات ساختمانی ذخیره  فلزی ارتفاعی اب 18هزار لیتره 

ریاست امورساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی ازتمام داوطلبان واجد شرایط...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۵۶ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر 2 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 2 تحت بلاک 101 ملکیت خویش را به مساحت...

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۳:۶ کابل
Background image

اعلان قرارداد مغازه نمبر5 مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

مدیریت عمومی کوپراتیف یک باب مغازه نمبر 5 تحت بلاک 102 ملکیت خویش را به مساحت

Back to tenders