اطلاعیه قوماندانی اکادمی ملی نظامی حضرت معاذ بن جبل (رض)! 

web_admin

اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی حضرت ابوعبیده بن جراح "رض" برای دوره (۱۹)  سال تحصیلی (۱۴۰۳ ه.ش) تحت شرایط ذیل محصل می پذیرد:

شرایط ثبت نام:

- داوطلبان فارغ صنف دوازدهم سال های(۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ه.ش) از مکاتب وزارت محترم معارف باشند.

- سن داوطلب از (۱۸ الی ۲۲) سال کم و بیش نباشند، دارای تذکره تابعیت اصلی، از صحت کامل و قد بلند برخورد باشند، مجرد باشند، اعتیاد به مواد مخدر نباشند، متهم به کدام جرم سیاسی و جنایی نشده باشند، دسپلین پذیر و به تمام قوانین نافذه امارت اسلامی و اکادمی ملی نظامی پابند و بالای خویش تطبیق نمایند، فیصدی نمرات شان از ۸۰ فیصد کم نباشد و متعهد به ادامه خدمت طویل المدت بحیث افسر در اردوی اسلامی ملی افغانستان باشند.

- فارغان حربی شوونځی می‌توانند از قوماندانی های پوهنتون دفاع ملی و حربی شوونځی فورم امتحان را در بدل پول تعین شده اخذ نمایند.

نحوه ثبت نام:

- داوطلبان واجد شرایط می توانند سر از تاریخ اول حوت الی ۱۵ حوت سال جاری (۱۴۰۲ ه.ش)، فورمه شمولیت امتحان کانکور را  از کمیساری های جلب و جذب مرکز و زون های مربوطه خویش اخذ، بدون قلم خوردگی و بعد از تاییدی ریاست محترم ولایت مربوطه با چهار قطعه عکس رنگه که پس زمینه آن سفید باشد، ضم کاپی رنگه شهادتنامه یا نمرات ساله و تذکره تابعیت به کمیساری های جلب و جذب ولایت مربوطه خویش تسلیم نمایند.

مزایا در جریان تحصیل در اکادمی ملی نظامی:

- دوره تحصیلی در اکادمی ملی نظامی چهار سال بوده و محصل بعد از اتمام دوره تحصیلات به رتبه دوهم بریدمنی فارغ و دیپلوم لیسانس برایش اهدا می گردد.

- در جریان تحصیل به محصلين معاش مناسب (نظر به سال تحصیلی)، اعاشه و اباطه، قرطاسیه باب، مواد درسی، اجرای مراقبت های صحی و سایر...فراهم می گردد.

- محصلين اکادمی ملی نظامی در جریان تحصیل برعلاوه بر پیشبرد تعلیم و تربیه نظامی در مسلک های تعین شده در یکی از رشته های اکادمیک ذیل (انجینری سیول، حقوق، کمپیوتر ساینس، انجینری میخانیک، اقتصاد، اداره و رهبری، تاریخ و ستراتیژیک، روابط بین الملل، لسان انگلیسی و فرهنگ) تحت تدریس قرار داده می شوند.

برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس بگیرید و یا هم به ویبسایت وزارت دفاع ملی مراجعه نماید:
0202634066
0202634085
0202634042
0202634075

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۱:۷
Background image

اطلاعیه امتحان  پوهنتون دفاع ملی ابوعبیده بن جراح (رض)!

به اطلاع تمامی اشتراک کنندگانی که در امتحان پوهنتون دفاع ملی ابوعبیده بن جراح (ض) ثبت نام کرده اند رسانیده می شود که، توزیع کارت و ثبت معلومات بایو میتریک و امتحان مطابق برنامه زمانی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۹:۵۴
Background image

اطلاعیه قوماندانی اکادمی ملی نظامی حضرت معاذ بن جبل (رض)! 

اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی حضرت ابوعبیده بن جراح "رض" برای دوره (۱۹)  سال تحصیلی (۱۴۰۳ ه.ش) تحت شرایط ذیل محصل می پذیرد:

شرایط ثبت نام:

- داوطلبان فارغ صنف دوازدهم سال های(۱۴۰۱ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۹:۵۵
Background image

طلاعیه قوماندانی حربی شوونځی حضرت سعد بن  وقاص (رض)! 

قوماندانی حربی شوونځی حضرت سعد بن وقاص "رض" برای سال جدید (۱۴۰۳ ه.ش) ۲۰۰ تن داوطلبان واجد شرایط را از ۳۴ ولایت کشور می پذیرد.

شرایط ثبت نام:

۱ - شاگردان مکاتب وزارت معارف که  امتحان . . .

بازگشت به اطلاعیه ها