اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 85 قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد 85) قلم پرزه جات تجهیزات اتومات  ورکشاپ های قطعات اردوی ملی بداخل دولات  ضرورت سال 1398 ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی (ازروش داوطلبی باز)

 (MOD--G-N0214-22403-1398) نمبرتشخیصیه :

قرارامریه نمبر (2818) مورخ 7/9/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل لمیتد : دارای جوازنمبر(D-54824)  آدرس :شهرنوعقب کوچه اتصالات مرکز کابل  قیمت لات اول مبلغ(14024600) چهارده میلیون وبیست وچهارهزاروششصد افغانی و قیمت لات سوم مبلغ (13084000) سیزده میلیون وهشتادوچهارهزارافغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۳:۵۲ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تعداد (38) قــلم اجناس مفروشاتی

تهیه وتدارک تعداد (38) قــلم اجناس مفروشاتی ضرورت قطعات و جــزوتـامهای...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن یک دربند حویلی نمبر 310 به مساحت 1566 مترمربع ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان قرارداد سپردن سه باب کراژ ملکیت مدیریت عمومی کوپراتیف اردوی ملی

وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان (اشخاص، شرکتهای تجارتی و هوتل داران) واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...

Back to tenders