اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 85 قلم پرزه جات تجهیزات اتومات ورکشاپ

zia_omid

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی ازفقره دوم ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اعطای قرارداد 85) قلم پرزه جات تجهیزات اتومات  ورکشاپ های قطعات اردوی ملی بداخل دولات  ضرورت سال 1398 ریاست مخابره ستردرستیزوزارت دفاع ملی (ازروش داوطلبی باز)

 (MOD--G-N0214-22403-1398) نمبرتشخیصیه :

قرارامریه نمبر (2818) مورخ 7/9/1398مقام محترم وزارت دفاع ملی با شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل لمیتد : دارای جوازنمبر(D-54824)  آدرس :شهرنوعقب کوچه اتصالات مرکز کابل  قیمت لات اول مبلغ(14024600) چهارده میلیون وبیست وچهارهزاروششصد افغانی و قیمت لات سوم مبلغ (13084000) سیزده میلیون وهشتادوچهارهزارافغانی اعطانماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توام بادلایل آن بریاست تدارکات واقع خواجه بغرا وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقدقراردادنبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد .

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی

تهیه و تدارک (1) قلم تجهیزات مخابره موترولا (UHF) موترولا دستی DP-4801ضرورت ریاست مخابره ستردرستیز...

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۸:۳۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات

به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه وتدارک (15) قلم سامان آلات ابزارکار ورکشاپ های انجنیری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۱۵ kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

وزارت دفاع ملی در نظر دارد، قرارداد لات های اول الی...

Back to tenders